World of Manga

Forum de discussion centré sur l'asie

Vous n'êtes pas identifié(e).

Modifier la fiche
5

Saboten no Himitsu

Type
Manga ( N°430 sur 2170 )
Lié
THOMAS | ONDA Akemi | RYUUGA Shou | Naokichi | ABE Tsumika | TSUTA Hiroko | SHIJIMA Kiri | DOSUKOI Hanako | ADACHI Tetsu | HASHIMOTO Mitsuru | SEINA Rin | SAKUMOTO Keiko | TAKEI Tsukasa | TACHIBANA Mizuki | MORIYAMA Tsuru | KURIMOTO Kentaro | MURAKAMI Junko | HIJIOKA Makoto | 5pb | MINADUKI Yuu | KAGARI Junko | Os Rabbit Cat | HATANO Hiyoko | Miya | MORIWAKI Aoi
Lié
THOMAS | ONDA Akemi | RYUUGA Shou | Naokichi | ABE Tsumika | TSUTA Hiroko | SHIJIMA Kiri | DOSUKOI Hanako | ADACHI Tetsu | HASHIMOTO Mitsuru | SEINA Rin | SAKUMOTO Keiko | TAKEI Tsukasa | TACHIBANA Mizuki | MORIYAMA Tsuru | KURIMOTO Kentaro | MURAKAMI Junko | HIJIOKA Makoto | 5pb | MINADUKI Yuu | KAGARI Junko | Os Rabbit Cat | HATANO Hiyoko | Miya | MORIWAKI Aoi | SHUU Kazuki
Description
Miku Yamada est amoureuse de son condisciple Kyohei Fujioka depuis longtemps. Mais qu'importe comment elle essaye de lui faire comprendre, il ne comprend pas.
Liens
Listes

Pied de page des forums